Partneriai

KTU
ADVOKATŲ KONTORA

„Elektros unijos“ ir KTU sutartis – žingsnis į ateitį

img

Kooperatinė bendrovė „Elektros unija“ ir Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri bus labai naudinga abiems pasirašiusioms šalims – universitetui, jauniesiems būsimiems energetikos specialistams ir visiems „Elektros unijos“ nariams.

„Aš su šia sutartimi sieju dideles viltis ir daug iš jos tikiuosi. Jos sėkmė priklausys nuo unijos narių tolerancijos jaunam žmogui, noro domėtis naujovėmis, mokslo laimėjimais, - kalbėjo „Elektros unijos“ direktorius Gintautas Narkus. - Pagalba jaunam specialistui unijos bendrovėms, manau, kainuos minimaliai, o ateityje galima tikėtis tokios veiklos dividendų – užsiauginti sau specialistą, kuris už kažkada parodytą pasitikėjimą bendrovei kurs pridėtinę vertę ir teiks visokeriopą naudą. Kaip jau esame teigę, „Elektros unijos“ veikla neapsiribos vien  tik elektros pirkimu palankesnėmis sąlygomis. Mes siekiame būti naudingi ne tik vieni kitiems, bet ir visuomenei. Todėl pagalba mokslui – vienas pirmųjų žingsnių, įrodančių mūsų siekių tikrumą. Labai tikiuosi, kad „Elektros unijos“ bendrovės palaikys šią gražią ir kilnią, taip pat ir visiems naudingą idėją.“

KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto dekanas Jonas Daunoras ir „Elektros unijos“ direktorius Gintautas Narkus, įvertindami mokslo bei naujų technologijų integracijos į gamybą svarbą, susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo rengiant elektros energetikos srities specialistus, mokslines konferencijas, seminarus, vykdant šio KTU fakulteto studentų praktikas. Sutarta keistis informacija apie abiejų institucijų vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus mokslinius tyrimus bei projektus.

Savo ruožtu „Elektros unijai“ priklausančios bendrovės kvies KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkus dalyvauti sprendžiant aktualias energetikos ūkio problemas, sudarys sąlygas fakulteto darbuotojams bei studentams susipažinti su naujausia elektros energetikos sistemos materialine bei programine įranga. Bendrovė šia sutartimi įsipareigojo bendradarbiauti ir keistis elektros įrenginių bandymo ir testavimo informacija tarp pavaldžių įmonių specializuotų laboratorijų.

„Itin svarbus sutarties punktas – „Elektros unijai“ priklausančios bendrovės priims fakulteto studentus atlikti praktiką ir, esant galimybei, įdarbins bendrovei reikalingus jaunus specialistus, šio fakulteto absolventus. Ekonominiu sunkmečiu, kai dažnam aukštąją mokyklą tik baigusiam jaunuoliui yra sunku susirasti darbą, tokia mūsų veikla, esu tikras, bus labai prasminga. Unijos ir KTU sutartis gali nulemti ne vieno jaunuolio, kuris buvo stropus ir žingeidus studentas, ateitį“, - viliasi „Elektros unijos“ vadovas G.Narkus.

Sutartyje aptarti ir kiti abiem pusėms naudingi susitarimai. Fakultetas žada sudaryti sąlygas „Elektros unijos“ specialistams dalyvauti žinių atnaujinimo kursuose, o bendrovė pagal atskiras sutartis ir pagal galimybę ketina remti Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetą, modernizuojant bei kuriant jo materialinę bazę ir, esant galimybei, skatinti labai gerai besimokančius studentus mokant vardines stipendijas.

KTU įsipareigoja atlikti „Elektros unijos“ mokslinio tiriamojo, informacinio bei inžinerinio darbo užsakymus pagal atskiras sutartis, teiks konsultacijas bei padės spręsti technologines ekonomines ir organizacines problemas, ir, be abejo, rengs bendrovei reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus.

Dekano J.Daunoro teigimu, „Elektros unijos“ specialistams bus itin naudinga atnaujinti žinias dalyvaujant fakulteto organizuojamose konferencijose ir seminaruose, kurių tematika susijusi su energetikos problemomis. „Organizuosime bendrovės specialistams žinių atnaujinimo kursus, - teigė dekanas. – Taip pat ne konkurso tvarka priimsime mokytis „Elektros unijos“ rekomenduotus tinkamą išsilavinimą turinčius darbuotojus, o magistrantams ir bakalaurams sudarysime sąlygas pasirinkti baigiamųjų darbų temas, susijusias su „Elektros unijos“ įmonių veikla. Neabejoju, kad ši sutartis bus naudinga ne tik ne vienam jaunam specialistui, bet ir unijos bendrovėms.“

Susijusi reklama

Reklama

img
img
img
img